Klub Seniora "Podgrski Walczyk" z Torunia " </div>
center

(Zdjecie w sekwencji.JPG)

Klub Seniora "Podgrrski Walczyk" z Toruniu
Kronika Klubu
Zesp Wokalno Instrumentalny "Podgrski Walczyk".
Pyty wydane przez Jzefa Houbka
Czonkowie Klubu
Zarzd Klubu
Siedziba Klubu
Kolegium Redakcyjne

(Zdjecie w sekwencji.JPG)

(Obraz baner w sekwencji gif)

W MOIM OBIEKTYWIE - ciekawa strona www.o fotografi cyfrowej , fotoreportae , zdjcia z imprez kulturalnych odbywajcych si w Toruniu i innych miastach .

(Obraz baner w sekwencji gif)

Kliknij na zdjcie
(Obraz baner w sekwencji gif)

Kliknij na zdjcie

Klub Seniora "Podgrski Walczyk" z ToruniaW listopadzie br. Klub Seniora Podgrski Walczyk bdzie obchodzi
35 rocznice swego istnienia.
Na stronie www chcemy pokaza co si dziao przez te lata w naszym Klubie Seniora.

Tekst i zdjcia : Jolanta Guzowska i Kazimiera Matlakiewicz

(Zdjecie w sekwencji.JPG)

 
2013 Wszelkie prawa zastrzeone. Created by Xann Design