Czonkowie Klubu " </div>
center

(Zdjecie w sekwencji.JPG)

Klub Seniora "Podgrski Walczyk" z Toruniu
Kronika Klubu
Zesp Wokalno Instrumentalny "Podgrski Walczyk".
Pyty wydane przez Jzefa Houbka
Czonkowie Klubu
Zarzd Klubu
Siedziba Klubu
Kolegium Redakcyjne

(Zdjecie w sekwencji.JPG)

(Obraz baner w sekwencji gif)

W MOIM OBIEKTYWIE - ciekawa strona www.o fotografi cyfrowej , fotoreportae , zdjcia z imprez kulturalnych odbywajcych si w Toruniu i innych miastach .

(Obraz baner w sekwencji gif)

Kliknij na zdjcie
(Obraz baner w sekwencji gif)

Kliknij na zdjcie

Czonkowie KlubuList czonkw Klubu Seniora "Podgrski Walczyk"
na 1 sierpnia 2013 r. :
- Kazimiera Matlakiewicz
- Krystyna Ciesielska
- Elbieta ulewska
- Jadwiga Wolska
- Lidia Bartkowska
- Barbara Churska
- Urszula Kwiatkowska
- Gertruda Kopczyk
- Kazimiera Kubiak
- Bogusawa Laks
- Irena Miszakowska
- Teresa Pgsek
- Bernadeta Schulz
- Krystyna Stanisawska
- Barbara Szkutkowska
- Danuta Sztuba
- Urszula Wojdyo
- Klemens Cichocki
- Lech Supecki
- Ewa Marunowska
- Krystyna Chaszczewska
- Barbara Lewandowska
- Jzef Houbek
- Jolanta Guzowska
- Jacek Mroczek
- Zofia Jarczewska
- Zofia Polak
- Irena Podgajna
- Maria Olszewska
- Hortensja Weber
- Supecka Krystyna
- Gabriela Majewska

Tekst i zdjcia : Jolanta Guzowska i Kazimiera Kubiak

(Zdjecie w sekwencji.JPG)

 

(Zdjecie w sekwencji.JPG)

 

(Zdjecie w sekwencji.JPG)

 
2013 Wszelkie prawa zastrzeone. Created by Xann Design